Publicat el 27 de novembre de 2023

Comparteix a:

Nou concert de la Camerata ESMUC Quartet Casals

Camerata Esmuc Quartet Casals 3 Autora Montse Capdevila 1 1

Camerata ESMUC Quartet Casals.

El pròxim divendres, 1 de desembre, a les 19.30 h, podrem gaudir de la Simfonia núm. 40, de W. A. Mozart, interpretada per la Camerata ESMUC Quartet Casals, en un concert que tindrà lloc a la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. L’accés és lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.

  • Divendres 1 de desembre.

  • 19:30 h.

  • Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori. Accés lliure.


Camerata ESMUC Quartet Casals

La Camerata ESMUC Quartet Casals es va formar a l’ESMUC al voltant de l’assignatura Conjunt Instrumental, del Departament de Música Clàssica i Contemporània. Es tracta d’una orquestra de corda sense direcció en què el reconegut Quartet Casals — format per Vera Martínez (violí), Abel Tomàs (violí), Jonathan Brown (viola) i Arnau Tomàs (violoncel) — acompanya l’alumnat en un procés formatiu d’aprofundiment tècnic i interpretació expressiva.

La Camerata va constituir-se l’any 2009 amb la voluntat de ser estable i amb la participació d’estudiants del Grau en ensenyaments artístics superiors de música de l’ESMUC. Al llarg de les seves actuacions, la formació ha interpretat obres d’Arcangelo Corelli, Pietro Antonio Locatelli, Carles Baguer, Samuel Barber, Dmitri Xostakóvitx, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven, entre d’altres.

El Quartet Casals, professorat de l’ESMUC, ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Música (2006), el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (2016) i el Premi Ciutat de Barcelona (2005).

Programa

Simfonia núm. 40, de W. A. Mozart, K 550

Notes al programa. María Llena Pérez

Durant l’estiu de 1788, W.A. Mozart va tenir un període de composició molt creatiu, en el qual va escriure les últimes tres simfonies, la núm. 39, núm. 40 i núm. 41. La Simfonia 40, també coneguda com la “gran simfonia” (per així distingir-la de la núm. 25 K. 183, composta cinc anys abans en la mateixa tonalitat), és interpretada per orquestres a tot el món i es considera una de les més famoses i més clàssiques del compositor, malgrat no ser considerada en la seva època com a “convencional” i atreure molts amants del gènere romàntic.
Una de les raons per les quals destaca tant aquesta obra és la seva tonalitat, Sol menor, ja que les simfonies de l’època solien estar en mode major. Convé destacar l’estil, dramàtic, expressiu i potser una mica trist, que és present des del principi fins al final. Pel que fa a la instrumentació, no hi apareixen ni trompetes ni timbals, i en un primer moment, tampoc clarinets: l’autor va reescriure’n tots els papers, a excepció del darrer moviment, per incorporar el so d’aquest instrument a l’obra.
El primer moviment, un Molto Allegretto, és un dels fragments més famosos de les simfonies de Mozart: el compositor hi repeteix constantment el tema principal, jugant amb els accents d’aquesta melodia i el contrast amb l’acompanyament rítmic. S’acaba creant una tensió a causa de l’“obsessió” amb la melodia, que va augmentant fins arribar a una coda fosca i violenta, que deixa pas a l’Andante.
El segon moviment, l’Andante, en Mi bemol major, és molt més serè i alegre. Durant els seus deu minuts de durada, es manté un constant ritme de corxeres. És un moviment amb cromatismes i dissonàncies, però en cap moment es converteix en una cosa violenta o agitat. Aquest Andante ha estat citat en altres grans obres, com a Les Estacions de Haydn, compostes pocs anys més tard, entre 1799 i 1801.
Arribem llavors al Menuetto, més ràpid i amb un estil molt canònic, que ens porta al Trio, l’única part de la simfonia que Mozart no modifica des que la compongué. Això suposa que l’oboè soni amb un so i unes textures diferents de les anteriors.
La Simfonia núm. 40 acaba amb un Allegro Assai molt energètic, que tracta de ser una mena de resposta cap al primer moviment. L’obra acaba així de manera grandiosa i brillant.
Aquesta obra tan completa serà interpretada pel Quartet Casals junt amb la Camerata ESMUC: alumnes de l’Escola superior que han treballat de manera intensiva amb aquest quartet, considerat referent no només a nivell nacional, sinó internacional.
 
Maria Llena Pérez
Estudiant de Producció i gestió

Intèrprets

Violins primers
Abel Tomàs (Quartet Casals)
Guillem Armengol 
Miguel Angel Castillo
Pau Andreu Cueves 
Marc Barrios 
Nicolàs Marqués
Carmen Pascual 

Violins segons
Vera Martínez (Quartet Casals)
Dixon David Scola
Martí Font
Paula del Rio
Hugo Gracia
Laura Nicolás
Florencia Sosa

Violes
Jonathan Brown (Quartet Casals)
José García
Claudia García
Gorane Ruiz
Ana Cerdán
Adela Beiro
Maria Cabús

Violoncels
Arnau Tomàs (Quartet Casals)
Carla Artigau
Sergi Sancho
Caterina Serrallonga
Queralt Rodríguez
Llorenç Carbó

Contrabaixos
Sergio González
Núria Carreras

Flauta
Andrea Rozas

Oboès
Laura Carles
Marc Guillén

Clarinets
Carlos Isla
Jesús Luque

Fagots
Josep Rovira
Miquel Huerta
 
Trompes
Aaron Colomer 
Victor Talayero

Accés lliure amb l’aforament limitat a la capacitat de la sala.


Més informació

Quartet Casals