Publicat el 7 de maig de 2024

Comparteix a:

Inscripcions obertes a l’ESMUC Júnior del curs 2024-2025

Esmuc Junior

ESMUC Júnior és un programa especialitzat de l’Escola Superior de Música de Catalunya, dissenyat per oferir formació avançada a joves d’entre 8 i 17 anys amb altes capacitats musicals. Les classes es programen en dissabte, un cop al mes, per un total de 24 hores lectives. Les classes són impartides per professorat de l’ESMUC. La inscripció per al nou curs 2024-2025 és oberta fins al 19 de maig. S’ha habilitat un correu electrònic, junior@esmuc.cat, per respondre preguntes i consultes.

  • Inscripció del 6 al 19 de maig. Consultes a través del correu junior@esmuc.cat.


Es recomana l’assistència del professorat habitual de l’alumnat a les classes individuals. L’ESMUC certificarà l’assistència del personal docent d’altres centres a les sessions per tal que aquestes hores comptin com a hores de formació

Per al curs acadèmic 2024-25 s’oferiran les modalitats instrumentals de flauta, piano, violí, violoncel. Qualsevol altra proposta de candidat amb una altra especialitat instrumental de Música clàssica i contemporània serà valorada cas per cas.  

Les sessions de l’ESMUC Júnior treballen diferents àmbits musicals:

  • Instrument individual 
  • Improvisació / Conjunt instrumental 
  • Audicions-Concerts a l’ESMUC i al Museu de la Música 

Per a la inscripció és necessari un enregistrament de vídeo, de data recent i una durada aproximada de 15 minuts amb obres d’almenys dos estils diferents. Cal penjar-lo a qualsevol plataforma (Vimeo, Youtube, Dropbox…) i enviar l’enllaç a junior@esmuc.cat. Els antics estudiants de l’ESMUC Júnior també han d’enviar vídeo.
 
 

Més informació