Publicat el 5 d'abril de 2024

Comparteix a:

El projecte de la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC Lo que no se ve no existe finalista a la VII Convocatòria de 2023 de la Distinción Sello

Sello CCB
Imatge Bib Finalista Sello Ccb 2023

La Biblioteca-CRAI de l’ESMUC ha quedat finalista a la  VII Convocatoria de 2023 de la Distinción Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. El  Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) es l’òrgan que canalitza la cooperació bibliotecària entre les administracions públiques; és un òrgan col·legiat de composició interadministrativa i que depèn del Ministerio de Cultura.

L’objectiu d’aquesta convocatòria anual és distingir, reconèixer i posar en valor aquells projectes innovadors de biblioteques de diferents tipus (especialitzades, escolars, nacionals i regionals, públiques i universitàries). Cada any s’atorga un Sello a una biblioteca de cada tipologia i la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC optava al Sello de la categoria de biblioteques especialitzades. A aquesta convocatòria del 2023 s’hi han presentat un total de 97 projectes.

Haver quedat finalista suposa un reconeixement de caràcter honorífic que s’acredita mitjançant un diploma i la publicació del projecte a la  web del CCB, en el mapa del Sello CCB i la seva difusió a través de xarxes socials.

El projecte presentat per la Biblioteca-CRAI ha sigut: Lo que no se ve no existe: visibilización de las mujeres en la Biblioteca-CRAI de la ESMUC. Aquest projecte té com a finalitat difondre i promoure el coneixement de l’autoria femenina visibilitzant la seva producció en el camp de la música. El projecte consta de 3 accions concretes, interrelacionades i coordinades entre si:

Aquest projecte pretén consolidar els valors d’inclusió, igualtat i equitat en la creació musical. La igualtat de gènere i empoderament de les dones està present en els plans d’actuació de l’ESMUC, és un dels objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la ONU en l’agenda 2030 i és un tema necessari i de justícia en la societat actual. La capacitat i el talent femení existeixen, però necessiten l’oportunitat i l’espai per ser visibles.

S’ha treballat en col·laboració amb diferents col·lectius sensibilitzats amb l’objectiu del projecte: Grup Equitat Compositiva de l’ESMUC, Col·lectiu Feminista de l’ESMUC, professorat de l’ESMUC, la tècnica de gènere de l’escola i el Gremi d’Editorials de Música de Catalunya (GEMC). Sense la implicació de totes aquestes persones, aquest projecte no hagués estat possible.

Es tracta d’un projecte que segueix viu i en evolució. És per això que us animem a col·laborar-hi proposant la compra de partitures i llibres, exposicions, noves accions i serveis. Treballant conjuntament i amb convenciment, convertirem la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC en una biblioteca de referència de dones i música.