Publicat el 9 de maig de 2022

Comparteix a:

Concerts finals de flauta i trompa dels estudiants de grau i màster

Cristina Romero Flauta Esmuc

Cristina Romero, estudiant de flauta de l’ESMUC.

Concerts finals de flauta i trompa.

10-12 d’abril. Sala d’Orquestra (ESMUC).

Concerts finals de flauta i trompa dels estudiants de grau i màster

El dimarts 10 de maig prosseguirà el cicle de concerts finals, aquesta vegada amb els intèrprets de flauta travessera. Els estudiants de màster Agustín Sánchez, Ana Gallego i Pauline Schlouch presentarn els seus projectes els dies 10 i 11 de maig. El dimecres 11 de maig arribarà el torn dels estudiants de grau Martí Sánchez i Cristina Romero. Martí Sánchez oferirà un programa constituït per obres de J.S.Bach, C.Reinecke i S.Prokofiev, i Romero un recital on destaca la presència del Concert per a flauta en re menor acompanyada d’un conjunt instrumental*. El dijous 12 de maig a les 16 h serà el torn de l’estudiant de grau de trompa Antonio Zamora.

Concert final de Martí Sánchez

J.S.BACH: Preludi en Fa Major BWV 856; Preludi en Do# Major BWV 848
C. REINECKE: Concert en Re Major, Op. 283
S. PROKOFIEV: Sonata per a flauta i piano Op.94

Concert final de Cristina Romero

C.P.E. BACH: Concert en re menor *
E. BOZZA: Images
S.PROKOFIEV: Sonata per a flauta i piano, opus 94 (piano: Timothy Lissimore)

* Violins: Lucía Gutiérrez, Abel Antón, Anna Sanchis; Violes: Cristina García, Claudia García; Violoncel: Alba Morros; Contrabaix: Neus Camps; Clavicèmbal: Tomoko Matsuoka.

Concerts

  • Agustín Sánchez, flauta travessera (Màster). 10 d’abril de 2022. 12 h. Sala d’Orquestra.

  • Ana Gallego, flauta travessera (Màster).10 d’abril de 2022. 15 h. Sala d’Orquestra.

  • Pauline Schlouch, flauta/flautí (Màster). 11 d’abril de 2022. 10 h. Sala d’Orquestra.

  • Martí Sánchez, flauta travessera (Grau). 11 d’abril de 2022. 12.30 h. Sala d’Orquestra.

  • Cristina Romero, flauta travessera (Grau). 11 d’abril de 2022. 15 h. Sala d’Orquestra.

  • Antonio Zamora, trompa (Grau). 12 d’abril de 2022. 16 h. Sala d’Orquestra.

L’entrada als concerts està oberta al públic i és gratuïta.