Publicat el 20 de desembre de 2021

Comparteix a:

Taller More Hispano amb Mara Galassi i Sara Àgueda

More Hispano

Els propers dies 14, 15 i 16 de gener, al Museu de la Música, tindrà lloc un nou taller pertanyent al projecte More Hispano: propietats de la música hispànica.

En aquesta ocasió, les arpistes Mara Galassi (arpa italiana) i Sara Àgueda (arpa de dos ordres) abordaran la música per aquest instrument a la Península Ibèrica i a la capella virregnal de Nàpols.

Data límit d’inscripció: 11 de gener

Adreçat a arpistes, aquest taller s’afegeix als dos anteriors ja desenvolupats per personalitats com Luca Guglielmi, Javier Artigas, Xavier Díaz-Latorre, Lambert Climent i Pedro Estevan.

A més de tallers, el projecte More Hispano compta amb un cicle de conferències (La improvisació i els instruments, 2-5 de març) i de concerts on podrem sentir, entre d’altres, importants misses de difunts com ara les de Cristóbal de Morales i Tomás Luis de Victoria.