Sara Revilla

Departament d'Estudis Culturals i Musicals

srevilla@esmuc.cat

Estètica
Treball final de màster de flamencologia

Sara Revilla

Etnomusicòloga i Doctora en Antropologia Social i Cultural, beneficiària d’una beca de Formació del Professorat Universitari (FPU) del Ministerio de Universidades del Gobierno de España. La seva tesi doctoral, titulada Música i etnicitat a la Moldàvia Romanesa. Discursos identitaris i estructures musicals (UAB, 2017), analitza el rol que desenvolupen diversos gèneres musicals com a símbols identitaris en un context postsocialista, concretament, a la regió de Moldàvia (Romania).

Formació

Títol Professional de Música, especialitat Piano Clàssic (2004, CSMMB)

Títol Superior en Música, especialitat Etnomusicologia (2009, ESMUC)

Màster en Recerca Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals (2011, UAB)

Doctorat en Antropologia Social i Cultural (2017, UAB)

Recerca

Els seus interessos comprenen l'estudi de l'etnicitat, la política i la interculturalitat i com aquestes es vehiculen a través del fenomen musical. Recentment ha centrat la seva recerca en qüestions epistemològiques i metodològiques de l'etnomusicologia contemporània.

Línies de recerca


  • Música i etnicitat

  • Metodologia i tècniques de recerca de l'etnomusicologia i l'antropologia de la música

  • Música i comunisme, socialisme i postsocialisme.

  • Música i religiositat.

  • Música i tradició oral.

Publicacions

Revilla Gútiez, S. (2019). Lo tradicional en la Etnomusicología. Miradas desde el Sur de Europa y América Latina. In J. de la Creu Godoy Tomàs & Miquel Alsina i Tarrés (Eds.), Música Tradicional, Educación y Patrimonio. Investigaciones etnomusicológicas y educación (pp. 71-85). Girona: Documenta Universitaria.

Revilla Gútiez, S. (2018). Strengthening National Ties: Muzica Populara in Moldova Region, Romania. In J. Martí i Pérez & S. Revilla Gútiez (Eds.), Making Music, Making Society (pp. 61–94). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Revilla Gútiez, S. (2017). Música y etnicidad en la Moldavia rumana. Discursos identitarios y estructuras musicales. Universitat Autònoma de Barcelona.

Revilla Gútiez, S. (2016). Ethnic Repesentations in Moldova (Romania): Transmission and Dissemination of Traditional Music. In E. S. Mellish, N. Green, & M. Zakic (Eds.), Music and Dance in Southeastern Europe: New Scopes of Research and Action. Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe (pp. 185–193). Petnica (Belgrade): ICTM (International Council of Traditional Music).

Revilla Gútiez, S. (2013). Música y relaciones interétnicas. El fenómeno sonoro como herramienta de demarcación identitaria en un contexto postsocialista. Perifèria. Revista de Recerca i Formació En Antropologia, 18(2), 200–228.

Trajectòria

Revilla Gútiez ha estat investigadora convidada a l'Institute 13: Ethnomusicology de la Kunstuniversität de Graz (Àustria), a la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" d'Iaşi (Romania) i a la Universitatea Sapientia de Miercurea Ciuc (Romania). Ha col·laborat com a investigadora predoctoral al grup consolidat Egolab-GRAFO de la Universitat Autònoma de Barcelona i és coordinadora i cofundadora del Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’Institut Català d’Antropologia (ICA), amb què organitza activitats de l’àmbit acadèmic i divulgatiu amb una regularitat mensual. Ha estat coeditora i col·laboradora del llibre Making Music, Making Society (Cambridge Scholars Publishing, 2018) i ha coordinat i dirigit la 1st Conference in Ethnomusicology and Anthropology of Music (UAB, 2015).

Actualment, és Professora Lectora al grau de Musicologia de la Universitat Europea de Madrid i docent al grau superior de Musicologia de l’Escola Superior de Música de Catalunya.