Luis García Vázquez

Departament d'Educació i Mediació Artística

lgarcia@esmuc.cat

Música, moviment i rítmica I
Música, moviment i rítmica II

Garcia Luis

Formació

Professor de Pedagogia Musical per la Universitat Mozarteum –Orff Institut– de Salzburg.

Professor d’Educació Primària per la Universitat de Castella – La Manxa.

Professor de Cant pel Conservatori Superior de Música de Madrid.

Doctor en Educació i Máster en Didàctica i Organització Escolar per la UAB

Recerca • Aprenentatge Cooperatiu als diversos àmbits i nivells de l’educació musical
 • L’Expressió Corporal com a fonament de consciència corporal i enfocament de treball del professional de la música
 • La integració de lo corporal en la Didàctica de la Música
 • Investigació qualitativa en educació musical
 • Creativitat i transformació educativa a través de processos de creació col·lectiva i performance
Projectes de recerca:


 • García Vázquez, L. (2004) Una experiencia metodológica para la Enseñanza Secundaria: De la exploración del entorno sonoro cercano a la partitura gráfica (dibujar el folklore del aula). Sta. Cruz de Tenerife: ISME.
 • García Vázquez, L. (2011). Estratègies d’Aprenentatge Cooperatiu en la Formació dels Professionals de la Música. Treball d’Investigació: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • García Vázquez, L. (2008). Projecte de col·laboració entre IES La Victoria (Secundaria) i Escuela de Municipal de Música de Sta. Cruz de Tenerife.
 • García Vázquez, L. (2013). Punt de Música. Activitats amb i per a famílies. Barcelona: Centre Cultural el Born.
 • García Vázquez, L. ‘Projecte Tandem’ (com a part de l’equip de professorat del Departament de Pedagogia) La Música com a eix transversal a Primària.
  – (2014). Escola Poblenou (Barcelona)
  – (2018). Escola Catalunya (Barcelona)PublicacionsLlibres
Capítols de llibre • García Vázquez, L. (2013). Traducció del pròleg en Haselbach, B. (Ed.) Textos sobre teoría y pràctica del Orff-SchulwerkTextos básicos de los años 1932-2010. Vitoria: AgrupArte

Articles • García Vázquez, L. (2016) Música y Movimiento (Enfoques de la Pedagogía de la Música orientados a la integración práctica de lo corporal). Esmuc digital: Barcelona.

Enregistraments en DVD • García Vázquez, L. (2013). Interpretació del rol de ‘Funesto’ en Palacios, F. (Las Palmas 2002). Òpera El Planeta Analfabia, DVD. Vitoria: AgrupArte
Trajectòria

Ha format part de diversos cors professionals de qualitat amb els quals ha participat en nombroses produccions escèniques a Àustria, Alemanya, Austràlia i Espanya.

Ha fet intervencions com a solista en produccions de diferents gèneres: òpera, musicals i dansa-teatre.

Docència

Des de 1993 desenvolupa la seva tasca docent impartint cursos de formació a diverses universitats (Mozarteum -Salzburg-, Cantàbria, Granada, La Laguna, Girona, Alcalá de Henares, Autònoma de Barcelona), centres de professors (Illes Canàries, Galícia, Catalunya) i altres entitats a les diferents àrees i nivells d’educació musical del professorat.

És professor titular de música d’educació secundària, camp en el qual ha desenvolupat projectes d’aprenentatge cooperatiu durant més de deu anys. També va ser professor de música i moviment per a nens de 4 a 8 anys.

És professor del Departament d’Educació i Mediació Artística a l’ESMUC des del 2004.

La seva carrera com a professor i formador de professors l’ha portat, en les últimes dècades, a planificar activitats de creació d’espectacles i presentacions escèniques amb diversos grups d’alumnes.

En el camp de la gestió i organització educativa ha estat Director d’Escola de Musica.