Jordi Vilaró

Departament de Música Clàssica i Contemporània

jvilaro@esmuc.cat

Tible
Conjunt de la música tradicional

Vilaró Jordi

Formació

Cursa estudis al Conservatori Municipal de Música de Badalona i posseeix els Títols de Professor Superior de Tible i de Saxo al Conservatori del Liceu de Barcelona. Amplia la seva formació amb Lluís Bofill.

Realitza diversos cursos de direcció d’orquestra amb: Lluís Vila, Antoni Ros Marbà, Salvador Brotons i especialment durant quatre anys amb el mestre Jordi Mora.

Trajectòria

Intèrpret en actiu en el món de les cobles catalanes des dels 14 anys, ha estat membre de les cobles Marinada de Badalona, La Principal de Barcelona, i de la La Principal del Llobregat des de l’any 1991 fins a l’actualitat. Cal destacar dos concerts d'important rellevància, un al gran teatre del Liceu l’any 2006 sota la batuta del mestre Salvador Brotons i l'altre al Palau de la Música del 2012 sota la batuta del mestre Antoni Ros Marbà. Com a tible, ha col.laborat amb Lluís Llach.