Publicat el 16 de febrer de 2024

Comparteix a:

Primera Trobada anual del Campus de les Arts

Campus De Les Arts 16x9

Jornades de treball Campus de les Arts.

El Campus de les Arts organitza la seva primera trobada anual el divendres 23 de febrer al Campus Poblenou de la Universitat Oberta de Catalunya. L’objectiu de la trobada és generar un espai de referèn­cia, relació i intercanvi de tota la comunitat Campus de les Arts i en particular dels seus Grups de Treball. Un espai obert a tot el professorat, els investigadors/es, treballadors/es i equips de gestió i direcció dels centres que formen el Campus per augmentar-ne el seu coneixement i la seva capacitat de treball compartit. L’accés és lliure amb inscripció prèvia.

  • Divendres 23 de febrer.

  • 09:00 hores.

  • UOC. Campus Poblenou. C. del Perú, 52. Barcelona.


Aquesta 1a Trobada se centrarà en la presentació de la pri­mera convocatòria de recerca artística interdisciplinària del Campus de les Arts, així com en la presentació de línies o activitats de recer­ca dels centres obertes a altres centres. També acollirà un seminari sobre formació del professorat artístic, un seminari sobre la recerca doctoral d’acord amb la pràctica artística i una jornada de treball dels equips de comunicació dels centres. A més, hi podreu trobar una presentació dels objectius i l’estat actual del projecte i una presenta­ció de la biennal Manifesta 15 Barcelona 2024.

Campus de les Arts

El Campus de les Arts és una plataforma que agrupa, des de prin­cipis de 2019 i sota la coordinació de la Universitat de Barcelona, diverses universitats i els dinou centres d’educació artística univer­sitària o superior de Catalunya, entre els quals es troba l’Escola Superior de Música de Catalunya, i que ofereixen graus i postgraus en les disciplines de belles arts, disseny, música, teatre, dansa, cinema o conservació i restauració.

La seva finalitat principal és incrementar significativament el tercer cicle i la recerca artística interdisciplinària, incloent-hi la transferència de coneixement, i l’extensió i especialització de la forma­ció del professorat dels ensenyaments artístics, disposant en el futur de més de 6800 metres quadrats a l’antic recinte fabril de Can Ricart a Barcelona. El Campus de les Arts també vol ser una xarxa de col·laboració i pro­jecció institucional de tots els seus membres.

L’IDP-ICE de la UB certificarà la participació en la Troba­da de totes aquelles persones que ho requereixin. Les inscripcions poden fer-se fins al dia 21 de febrer a través d’aquest enllaç. La trobada és organitzada per la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya amb la participació dels Grups de treball del Campus de les Arts.

Més informació

Inscripció

Campus de les Arts


Accés lliure amb inscripció prèvia.