Publicat el 10 de maig de 2024

Comparteix a:

Nou logo i nova imatge corporativa de l’ESMUC

Logos Nw

Nou logotip de l’ESMUC en dues configuracions diferents.

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) estrena un nou logotip amb l’objectiu d’actualitzar la seva imatge corporativa adaptant un estil més actual, creat amb el propòsit que el coneixement de la marca i l’activitat de comunicació a través dels diferents canals, tant interna com externa, s’identifiqui degudament. La nova imatge corporativa vol visibilitzar i transmetre els valors dinàmics i transversals que té l’Escola, reflectint la seva evolució i l’adaptació als temps actuals.


El logotip i la imatge corporativa són la primera impressió que té l’alumnat, el professorat i el públic en general de l’ESMUC. El nou logo reflecteix la modernitat i la innovació que caracteritza aquesta institució, i, la nova imatge corporativa possibilitarà una millor rellevància i l’atracció de nou talent. Amb la nova imatge corporativa es crea una identitat visual coherent que facilita la comunicació i el reconeixement de l’Escola en tots els seus materials i canals promocionals.

El disseny de la nova marca ESMUC ha estat creat per l’estudi de disseny Aguiló Gràfic. La seva concepció bàsica transmet, alhora, serietat i innovació a través d’una composició clara, sense elements superflus i amb força pregnància. El canvi també aporta una nova tipografia, més actual, de pal sec i de fàcil lectura com és la Montserrat, amb un perfil que actua com a distribuïdor d’espai en un color viu de la gamma dels magentes. Aquesta tipografia, de recent creació, és un tipus d’estil geomètric amb ajustaments òptics; en l’àmbit formal, és funcional i plenament contemporània.

Marca ESMUC

La nova marca ESMUC incorpora un subtil perfil de color rosa buguenvíl·lia que emfatitza el caràcter innovador i transversal de l’escola. El seu disseny corporatiu també facilita la integració del logotip en els diferents àmbits sota la marca ESMUC, com ara la visibilitat i els documents dels diferents departaments, la recerca i els serveis.

L’aplicació de la marca és flexible i juga amb una aplicació molt adaptable sobre qualsevol suport, tant físic com virtual, i compta, a partir d’ara, amb el corresponent Manual d’Imatge Corporativa, a fi i efecte d’unificar totes les comunicacions de la institució (tractament gràfic, mides, cromatisme i espais adients), definides i exemplificades en aquest manual.

Amb aquest canvi, l’ESMUC canvia el seu logotip original que va passar del primerenc disseny de les mans superposades sobre una partitura, a la següent imatge del logo de color taronja, que als darrers anys va mutar al blanc i al negre. Ara, el resultat és una marca amb força, impacte i pregnància, que reflecteix el caràcter de la institució, i reforça la seva qualitat d’escola d’àmbit universitari.

Més informació