Publicat el 22 de desembre de 2021

Comparteix a:

L’ESMUC participa en l’aterratge de Musethica a Barcelona

La setmana compresa entre el dilluns 10 i el diumenge 16 de gener de 2022, la ciutat de Barcelona acollirà, per primera vegada, una Sessió de Musethica on l’Escola Superior de Música de Catalunya hi tindrà un destacat paper de col·laboració. De la mà dels professors de l’ESMUC Jonathan Brown (viola del Quartet Casals) i Erica Wise (violoncel del Dalia Quartet), tots dos treballaran intensament en el transcurs d’una setmana amb el Ševčík Quartet (Pavla  Tesarova, violí; Michael  Foršt, violí; Matouš  Hason, viola i Martin  Houdek, violoncel) en la preparació d’un programa format pel Quartet en do menor núm.4, opus 18 (1801) de Ludwig van Beethoven (1770-1827) i el Sextet en Si bemoll Major, opus 18 (1860) de Johannes Brahms (1833-1897).

Aquesta Sessió Musethica, al marge de les classes pedagògico-acadèmiques a les que s’hi podrà assistir en estar concebudes com classes obertes al conjunt de la comunitat ESMUC i que se celebraran a la Sala de Cor del centre, també comptarà, des del dilluns 10 fins al divendres 14 de gener, amb la celebració de dos concerts diaris matinals de caràcter social als següents centres: Fundació Finestrelles d’Esplugues de Llobregat, Fundació Els tres turons, EMMCA (Escola Municipal de Música Centre de les Arts, Hospitalet de Llobregat), FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA i Fundació Apip-Acam Josep Ricou.

El dijous 13 de gener a les 16.30 a la Sala de Cor de l’ESMUC es realitzarà una presentació pública d’un projecte impulsat, des del 2012, per aquesta organització no-governamental que té entre els seus principals objectius la combinació de la màxima exigència musical amb el compromís social i que té associacions a Tel Aviv, Berlin, Viena, Saragossa, Estocolm o Köln, entre d’altres. Al llarg d’aquests anys, diferent alumnat i projectes musicals de la mateixa ESMUC ha participat a Musethica, com ara Laura Peribáñez, Joan Rochet, el Keybart Ensemble o el Cosmos Quartet, entre d’altres. En aquesta presentació, a part dels participants d’aquesta sessió, es comptarà amb la presència de la coordinadora de Musethica, Nieves Arilla. Per últim, i com a culminació de la setmana, el dissabte 15 de gener, a les 17.30 a la Sala 4 Alicia de Larrocha hi haurà el concert final on podran escoltar-se les esmentades obres de Beethoven i Brahms.