Publicat el 15 de febrer de 2022

Comparteix a:

La Biblioteca fa 20 anys d’història

.

És moment de celebrar els vint anys des que l’Escola va obrir les portes per oferir a la ciutadania estudis musicals especialitzats. I l’Escola no podia ser sense una biblioteca especialitzada en música, per tant, es va crear la que actualment és una de les biblioteques musicals més destacades de tot l’estat. És a dir que també la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC fa vint anys!

El projecte de Biblioteca s’inicià des de zero, a càrrec d’una única bibliotecària; l’actual directora, Montserrat Urpí. Es necessitava un fons general i especialitzat, infraestructures, personal i serveis molt específics que poguessin satisfer les necessitats d’alumnes, professors i investigadors. Per aquest motiu, les primeres decisions relatives als fons es van prendre en funció dels suggeriments i demandes informatives i documentals de la comunitat docent de l’Escola.

El fons inicial es va constituir amb l’adquisició de bibliografia de referència general com partitures, llibres, enciclopèdies, catàlegs, revistes especialitzades i una col·lecció bàsica de CD, DVD i VHS.

.

2
La Biblioteca a Berenguer de Palou (2001)

.

Cal recordar l’Escola i la Biblioteca es van situar provisionalment (i durant quatre anys) a les instal·lacions del que va ser un institut, a la Sagrera. La biblioteca d’aquest institut es dividia en dues plantes i es va aprofitar el seu mobiliari, adequant l’espai amb dispositius de seguretat per evitar la sostracció de documents i material del fons. L’espai es va distribuir entre punts de lectura o consulta, reproductors d’àudio i vídeo i ordinadors.

Com dèiem, la Biblioteca es va inaugurar amb una única bibliotecària. Avui dia el seu equip està integrat per tres bibliotecaris/es i dos auxiliars. El trasllat de l’Escola i la Biblioteca a la seu de l’Auditori va permetre també ampliar la quantitat de punts per a la lectura i consulta, el nombre d’ordinadors i l’espai del dipòsit i es va afegir la màquina d’auto-préstec, per garantir l’autonomia dels usuaris en el funcionament i ús de la Biblioteca.

Actualment, a més dels serveis bàsics (atenció a l’usuari, préstec, préstec interbibliotecari, formació als usuaris, subscripció a revistes i bases de dades especialitzades), la biblioteca col·labora en tasques divulgatives.

.

10

Taulell (2001)

7

Trasllat (2004)

Image (1)

Màquina d’autopréstec (2008)

Image (2)

Màquina d’autopréstec (2022)

.

Son 20 anys de trajectòria de la Biblioteca-CRAI ESMUC; 20 anys oferint serveis adreçats a tota la comunitat de l’escola i als professionals de l’àmbit musical i esperem que siguin molts més assolint la nostra missió: donar suport a l’estudi, la docència, la recerca i al treball artístic desenvolupat a l’Escola.