Publicat el 9 de gener de 2024

Comparteix a:

IV Seminari de Pedagogies Crítiques a l’ESMUC

Pedagogies Critiques 1
III Seminari de Pedagogies Critiques

La 4a edició del seminari de pedagogies crítiques torna a l’ESMUC el proper 10 de febrer per revisar alguns conceptes que actualment sacsegen el terreny pedagògic i artístic des d’una perspectiva crítica i transversal, analitzant i qüestionant les dinàmiques entre art i educació a través de les pràctiques desenvolupades en entorns educatius i de les pràctiques pedagògiques desenvolupades en espais artístics.

El Seminari es desenvolupa en format presencial i es retransmet en streaming pel canal de YouTube de l’ESMUC.

  • Dissabtes 10 de febrer, 2 de març, 20 d’abril.

  • d’11 h a 13.30 h

  • ESMUC i streaming a través del canal YouTube de l’ESMUC

  • Entrada lliure amb inscripció prèvia. Aforament limitat a la capacitat de la sala.

  • El seminari s’impartirà en castellà.

Què és el Seminari de Pedagogies Crítiques?

L’educació és inherentment política, però aquest fet no li atorga una dimensió crítica: tal i com succeeix amb les pràctiques artístiques, els espais educatius tant poden promoure dinàmiques d’emancipació com de reproducció d’un statu quo no qüestionat; sotmetre o alliberar, esdevenir una resistència davant una injustícia de caràcter epistèmic, social o cultural o una acceptació i reproducció de les mateixes injustícies i llocs de partida dels subjectes que les pateixen.

El Seminari Pedagogies Crítiques neix doncs amb el propòsit de posar en tensió i diàleg les relacions entre art i educació a través de pràctiques artístiques desenvolupades en entorns educatius com pràctiques pedagògiques desenvolupades en espais artístics.

S’organitza en tres sessions, orientades a un públic format en qualsevol àmbit musical, artístic o pedagògic.

Què farem en aquesta 4a edició?

Avui ens enfrontem a un escenari paradoxal: abandonem els vells postulats sobre el poder i l’autoritat per abraçar noves formes d’antiautoritarisme i flexibilitat que, si bé pretenen mostrar-se crítiques, amaguen una lectura profundament individualitzant i tàcita del món: no s’hi enfronten, no el discuteixen; simplement l’accepten sense intervenir-hi.

En aquest cicle ens centrem en la revisió de diferents conceptes que sacsegen el terreny pedagògic – artístic, així com les seves possibles derives: la relació entre poder, autoritat i noves formes d’“antiautoritat”; la llibertat com a responsabilitat i la seva relació amb l’expressió artística o la recuperació de l’experiència present davant la lògica d’un futur basat en la imprevisibilitat.

El Seminari de Pedagogies Crítiques està organitzat pel Departament d’Educació i Mediació Artística de l’ESMUC.

Coordina: Cristina Cubells

Consulta el material de les anteriors edicions

Sessions dels seminaris en vídeo:
Pedagogies radicals, tècniques productives i producció de subjectivitat: tres cants a W. Benjamin | Marcelo Expósito.
L’oïda estudiosa. Notes sobre l’educació del gust | Jorge Larrosa.
Prendre la paraula: educació, emancipació i democràcia | Alicia García.