Publicat el 12 d'abril de 2024

Comparteix a:

Inscripció oberta als cursos de l’Escola d’Estiu de l’ESMUC

Curs: Salut, Tècnica i Entrenament Vocal Estill Voice Training System

Pexels Emmanuel Ikwuegbu 10415144

Duració: 15h

Llengua: Català

Dates: Del 2 al 5 de juliol de 2024

Horaris: De 15:30h a 19h

Professorat: Olga López Espejo 

Lloc: ESMUC

Preu: 115€

Objectius
 • Conèixer les característiques i el funcionament de l’aparell fonador i com condicionen l’emissió de la veu.

 • Conèixer i practicar l’entrenament vocal que qualsevol professional de la veu, sigui de la disciplina que sigui, necessita per adquirir fortalesa vocal.

 • Descobrir com utilitzar tècnicament la teva eina vocal per poder dur a terme qualsevol tasca vocal de forma òptima, segura i saludable. 

Continguts
 • Introducció al mètode Estill Voice Training (Voice Craft).

 • Característiques i funcionament de l’aparell fonador. A partir d’aquest coneixement donar recursos pràctics aplicables en l’àmbit personal.

 • Entrenaments vocals dirigits amb warm ups creats per poder treballar una part tècnica concreta.

Persones destinatàries

Músics amb inquietud per conèixer i comprendre el funcionament de la veu, mestres especialistes de primària, professorat de música de secundaria i post-obligatoris, professorat d’escola de música, professorat de conservatori i estudiants de música en general.

Metodologia

Classes pràctico-teòriques.

Requisits

Interès i voluntat per part dels alumnes de traslladar aquests coneixements a les seves realitats professionals.

Curs: Llibertat corporal, creativitat i comunicació per a músics

Duració: 20h

Llengua: Català i castellà

Dates: De l’1 al 4 de juliol i del 8 al 11 de juliol

Horaris: De 11h a 13,30h (sessions col·lectives). Una sessió individual de 30 min per participant, amb horari a determinar.

Professorat: Mireia Mora

Lloc: ESMUC, Aula 401

Preu: 200€

Objectius
 • Desenvolupar l’autoconeixement de la globalitat de la persona/músic en la interpretació musical i comunicació.

 • Connectar amb la pròpia veu interna i autèntica, i desplegar-la per compartir-la amb el públic o pacient.

 • Comprendre el funcionament de l’energia vital i de creativitat.

 • Adquirir un millor consciència del cos, ment, emocions i energia en la interpretació musical.

 • Explorar i reconèixer la llibertat i creativitat en el procés de crear música.

 • Desenvolupar el moviment i respiració lliure i coherent amb la interpretació musical.

 • Aprendre a no interferir psicofísicament en el fluir i l’expressió musical.

 • Establir una relació sana amb el propi instrument musical.

 • Explorar una comunicació des del gaudi amb el públic.

Continguts
 • Globalitat del músic i eines psicofísiques per a ser practicades.

 • Percepció corporal i com deixar anar tensions. 

 • Moviment lliure i equilibri.

 • La respiració en la interpretació musical.

 •  El suport, corporal, mental i emocional.

 •  La creativitat i l’energia vital.

 • Capacitat escènica i gestió de la por escènica.

 • Descobrir i desplegar la pròpia veu autèntica.

 • Flow i co-creació amb altres músics.

 • Comunicació, gaudi i presencia amb el públic. Pràctica en concert-classe oberta.

Persones destinatàries

Formació professionalitzadora per a músics intèrprets i musicoterapeutes (instrumentistes, cantants, directors de cor o orquestra), estudiants o professionals, de tots els àmbits de la música (clàssica, jazz, antiga, moderna, flamenc, tradicional, musicoteràpia, improvisació), així com professorat d’escoles de música, conservatoris i centres d’estudis superiors de música.

Metodologia

Sessions pràctiques i experiencials amb base teòrica, basades en els fonaments de la tècnica Alexander, meditació, moviment lliure, respiració conscient, veu autèntica i creativitat, sempre en relació a la creativitat com a músic intèrpret.

Requisits

Interès i motivació per part dels participants d’explorar, transformar els hàbits i traslladar aquests coneixements a les pròpies realitats professionals com a músic.

Curs: Iniciació al beatmaking amb Ableton Live a càrrec de Patxi Vazili (Versembrant i Extraño Weys).  

Beatmaking Amb Ableton Live Curs De Producció Musical

Duració: 15h

Llengua: Català

Dates: 25, 26, 27, 28 de juny i 1 de juliol

Horari: De 17h a 20h

Professorat: Patxi Vazili

Lloc: ESMUC, Aula A114

Preu: 125€

Durada i número de sessions

5 sessions de 3h lectives (15h lectives en total)
15h de treball autònom per a la pràctica individual

Objectius
 • Familiaritzar-se amb les eines de producció musical digitals i el món del beatmaking.

 • Integrar els recursos de les eines de producció musical i les seves tècniques per esdevenir capaços de comunicar aquests coneixements al seu alumnat.

Continguts
 • Introducció al beatmaking

 • Ableton live basics (grid, browser, session i arranjament view, tracks, clips i escenes)

 • Clips MIDI (gravació, captura, edició i quantització)

 • Instruments virtuals (simpler, drum rack i sampler)

 • Swing i groove (conceptes i tècniques d’aplicació)

 • Warping i tractament d’àudio

 • Finalització dels projectes

Persones destinatàries

Mestres especialistes de música de centres de primària, professorat de música de secundària, i professorat d’escoles de música i conservatori.

Curs: Introducció a la Musicoteràpia en Neonatologia. NICU-MT 

Curs Musicoterapia Neonats

Duració: 6h

Llengua: Català

Dates: 8 de juliol 2024

Horari: 10:00-13:00; 15:00-18:00

Professorat: Pablo González Álvarez, pediatre i musicoterapeuta; Mercè Redorta Domènech, musicoterapeuta. NICU-MT; Catherine Clancy, musicoterapeuta. NICU-MT

Lloc: ESMUC

Preu: 80€

Descripció

La Musicoteràpia en les UCIs neonatals s’està implantant des de finals de la dècada del 90 als tant als EEUU com en diversos països europeus. Els continguts i intervencions que es presentaran en aquest curs es basen en la formació específica de Musicoteràpia en les Unitats de Cures Intensives Neonatals del National Institute for Infant and Child Medical Music Therapy (Florida State University). Totes les intervencions estan avalades per un bon cos científic i han mostrat beneficis tant pels infants, com les seves famílies així com el vincle entre ells.
El curs inclourà una introducció sobre la Neonatologia, les característiques del nadó prematur i les diferències envers un nadó a terme així com els diferents abordatges segons l’edat gestacional de l’infant.

Objectius
 • Conèixer què és un infant prematur i les seves necessitats especials respecte un infant a terme.

 • Familiaritzar-se amb la terminologia científica rellevant pel camp de la Neonatologia i la UCI-Neonatal.

 • Conèixer les contribucions de la Musicoteràpia pels infants prematurs i les seves famílies.

 • Conèixer quin és el rol del Musicoterapeuta a la UCI Neonatal i quins són els mètodes de treball que s’hi poden emprar.

 • Comprendre la dinàmica de les sessions de MT a Neonatologia, l’abordatge seqüencial a la UCI segons l’edat gestacional dels infants i els mètodes d’avaluació utilitzats per a avaluar la seva efectivitat.

 • Experimentar i viure en primera persona la simulació d’una sessió de Musicoteràpia a una UCI neonatal.

Continguts
 • Introducció a la Neonatologia. Conceptes importants (2h)

 • Introducció sobre l’ús de la música i la Musicoteràpia a les UCIs neonatals (1 h.)

 • NICU-MT (2h.)
  a. El professional de la Musicoteràpia integrat en un equip mèdic
  b. Sessions de Musicoteràpia a la UCI Neonatal. Abordatge. Mètodes.

 • Eines d’avaluació de l’efectivitat de les intervencions en Musicoteràpia. (1 h.)

Persones destinatàries

Musicoterapeutes, músics (pre-grau, post-grau), metges, infermeres i altres professions sanitàries.

Metodologia

Classes pràctico-teòriques.

Requisits

Interès i voluntat per part dels alumnes de traslladar aquests coneixements a les seves realitats professionals.

Curs: Aquí i Ara en Música: Neurociència per músics i educadors

Artificial Intelligence 3382507 1280

Duració: 20h

Llengua: Català

Dates: De l’1 al 5 de juliol de 2024 

Horari: de 10h a 14h

Professorat: Giulia Valle 

Lloc: ESMUC, Aula 112 i 113

Preu: 100€

Objectius
 • Conèixer el funcionament del cervell, sistema nerviós i processament de la informació sensorial i emocional. 

 • Disposar d’eines per potenciar els processos d’ensenyament-aprenentatge, memorització, l’atenció focalitzada, la creativitat i el rendiment a l’escenari i treball en equip. 

Continguts

MARC TEÒRIC 
De la comprensió del cervell i la seva rellevància en la nostra vida. 

 • Neurociència i neurociències aplicades: explicació i exemples. 

 • Morfologia bàsica del cervell i les seves funcions. 

 • Facultats cerebrals: motores, cognitives i executives, introducció a la sinapsi cerebral.  

Vincle cervell/música:  

 • Introducció a la musicoteràpia i els seus beneficis: De la figura del xamà a tècniques actuals. 

 • Cervell descodificador:  Com el cervell descodifica un so i el converteix en música -Introducció a la física del so- 

 • Cervell en músics/ cervell en no músics. Exemples i estudis. 
   

Emocions i consciència 

 • El pensament d’Antonio Damasio: vincle entre emocions i facultats cognitives i executives. 

 • Ansietat vs creativitat: causes i possibles solucions. 

 • “Inner game of Tennis de Tim Gallway” “Inner Game of music, de Barry Green”: Nous paràmetres d’aprenentatge i performance en esports i música. 

Aprenentatge: 

 • Diferencia entre atenció i concentració 

 • Tipus d’atencions 

 • Tècniques d’aprenentatge: Pomodoro, Kenny Werner.       

 • Visualització 

 • Mode Neural per defecte i la rellevància en l’aprenentatge. 

Estat mental òptim durant l’estudi i estat mental òptim a l’escenari. 

 • Kinesthesia  

 • “Com més el busco, menys el trobo”: mecanismes boicotejadors al escenari i com superar-los. 

 • Lideratge i neurolideratge: l’importància del equip. 

MARC PRÀCTIC 

 • Realització d’exercicis de mindfulness.  

 • Realització d’exercicis de visualització i memòria. 

 • Execució de música:  auto observació.  

 • Execució de música en equip: Observacions col·lectives. 

 • Fòrum de discussió. 

Persones destinatàries

Alumnes i alumni d’Estudis Superiors de Música i docents de règim especial (Escoles de Música i Conservatoris). 

Professorat

Giulia Valle (www.giuliavalle.es), contrabaixista, compositora i líder de nombroses formacions, amb una extensa discografia, ha realitzat nombrosos concerts en festivals internacionals (Europa, Eeuu: N.Y, S.Francisco; Montreal, Seattle, Marroc, Corea del Sud) al timó dels seus nombrosos projectes. A més, Giulia s’ha dedicat a la docència (classes d’improvisació, combo, contrabaix i composició en nombrosos centres educatius: Conservatori Superior del Liceu, Escola de Música de Badalona) i ha ofert nombroses classes magistrals en centres nacionals i internacionals (Buenos Aires, Lima, Madrid, Cadis, Barcelona, Palma de Mallorca). La seva passió per la neurociència i la neuropsicologia la porta a cursar un màster en Neuromúsica per la UCAM.