Publicat el 24 d'abril de 2024

Comparteix a:

IN.TUNE, 100 primers dies

In.tune 100 Dies

100 dies d’IN.TUNE.

La primera aliança universitària europea dedicada als ensenyaments artístics superiors, IN.TUNE –Innovative Universities in Music & Arts in Europe –, ja fa 100 dies que està en funcionament. L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), juntament amb set universitats i centres d’ensenyament superiors europeus, formen part de la primera xarxa especialitzada en música i arts que pretén donar resposta als nous reptes que actualment s’enfronten els ensenyaments artístics superiors. 

En aquests 100 primers dies de treball, l’aliança ha aconseguit incrementar la comunicació interna amb reunions periòdiques de gestió i cooperació amb totes les universitats implicades. Hi ha hagut una col·laboració molt efectiva entre els diferents comitès de treball que s’han centrat en treballar sobre els objectius comuns i els diversos projectes concrets a realitzar en el primer any d’aliança. 

El 6 de març es va celebrar la primera trobada telemàtica del projecte, i la primera reunió presencial de l’equip directiu de l’aliança i el comitè administratiu va tenir lloc a Bucarest del 13 al 14 de març. 

IN.TUNE també ha establert connexions amb altres universitats europees, participant en la reunió de coordinadors d’universitats europees a Brussel·les, entre el 7 i el 8 de febrer, i unint-se al Fòrum Global FOREU2, destacant el seu compromís amb la comunitat més àmplia d’aliances i col·laboració dins del panorama europeu de l’educació superior. 

L’ESMUC i la seva aportació

El projecte IN.TUNE està creat per grups de treball que consisteixen en la configuració de diversos projectes educatius de futur amb formats innovadors i solucions d’aprenentatge tecnològic. Això permetrà incrementar la mobilitat internacional de l’alumnat, professorat i personal d’administració i serveis; a més de dissenyar assignatures i altres unitats docents híbrides, presencials i virtuals alhora. La principal finalitat és la de fomentar un currículum d’estudis compartit per les vuit institucions que hi participen, així com desenvolupar la Política de Comunicació i Difusió Interna i Externa d’IN.TUNE, que ja s’ha iniciat en aquests primers 100 dies amb la creació de la pàgina web i el perfil oficial a Facebook on es fa la difusió de les activitats que s’estan duent a terme. 

L’ESMUC organitza el comitè de treball número 5 sobre la creació de capacitats i innovació en l’aprenentatge i l’ensenyament. La missió d’aquest grup de treball és elaborar un pla de formació de capacitats del personal docent i administratiu i fer un inventari per a la formació de capacitats institucionals, especialment centrat en equipaments tècnics i instruments musicals. Les dues principals modalitats de desenvolupament professional del professorat seran uns cursos anuals “d’artista com a docent”, per a professorat que aborda les habilitats didàctiques i metodologies de recerca, i uns cursos anuals de formació per al personal directiu i administratiu.

Més informació 

100 primers dies d’IN.TUNE 

Aprovada la primera aliança europea de música i arts 

Presentació IN.TUNE (Congrés AEC 2023).