Beques Fundació Frederic Mompou

Foto Frederic Mompou

L’any 2024, la Fundació Frederic Mompou convoca la primera edició de beques d’estudis destinades a la recerca i a la interpretació de la música del compositor Frederic Mompou.

Objectiu

Aquesta beca es crea per incentivar l’estudi de l’obra de Frederic Mompou en el context acadèmic i de recerca del Màster d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
L’ajuda té com objectiu donar suport als projectes que integren la interpretació i la recerca de la música de Frederic Mompou en un mateix treball:

  • La interpretació de l’obra de Frederic Mompou en qualsevol dels instruments pels quals va compondre de forma més significativa, això és: piano, cant i guitarra.

  • La recerca en qualsevol àmbit performatiu o musicològic relacionat amb l’obra de Frederic Mompou.

Requisits

Per l’obtenció de la Beca Frederic Mompou serà imprescindible que el Treball Final de Màster inclogui, totalment o parcial, la interpretació de la seva obra i un estudi de recerca que aporti coneixement sobre qualsevol aspecte relatiu al compositor, de manera exclusiva o compartida amb altres compositors.

Pel que fa a la interpretació de l’obra pianística i vocal, el Concert Final de Màster ha d’estar confeccionat amb un mínim del 50 % de la seva durada amb obres d’aquest compositor. En la modalitat de la guitarra ho serà amb la totalitat de l’obra escrita per aquest instrument.

Pel que fa al treball escrit, podrà presentar una investigació en qualsevol dels àmbits de la recerca performativa o de la musicologia actual (biogràfica, històrica, estètica, teòrica, sociològica, iconogràfica, de recepció crítica, etc.) de forma exclusiva o parcial, amb el requisit que el compositor en formi part.

Presentació de candidatures

Poden presentar candidatures aquelles persones que vulguin cursar el Màster oficial d’Interpretació de Música Clàssica i Contemporània a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) en les modalitats instrumentals de piano, cant i guitarra, però només es valoraran les candidatures dels aspirants que prèviament hagin superat el corresponent protocol d’accés al Màster.

La candidatura a la beca ha de presentar un resum d’un màxim de 700 paraules, que contingui els objectius i una breu presentació de la naturalesa i metodologia de la recerca amb una proposta de programa pel Concert Final del Màster.

La realització del Treball Final de Màster (concert i treball escrit) es durà a terme un cop concedida la beca.

El treball escrit es podrà presentar en llengua catalana, castellana, anglesa o francesa. S’accepten candidatures de qualsevol nacionalitat.

La data límit de presentació de candidatures és el 12 de juliol de 2024.

Fundació Frederic Mompou: info@fundaciomompou
.cat

Dotació de la beca

Pel curs 2024-2025 s’oferta una sola beca d’un import de 2.000 €.

A més de l’aportació econòmica, la Fundació Frederic Mompou donarà suport acompanyant i facilitant l’accés a la documentació del seu arxiu i farà difusió del concert i el treball escrit de la recerca.

Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per dos membres del professorat de l’Escola Superior de Música de Catalunya i una o dues persones designades per la Fundació Frederic Mompou, que la representaran.

S’avaluaran les sol·licituds presentades aplicant criteris de valoració sobre la qualitat, l’oportunitat, la incidència, l’originalitat i la claredat del resum explicatiu del projecte presentat a la candidatura.

Logotip Fundació Mompou