Relació de llocs de treball


Dades de 2021

Categoria
Nombre 
Professors/es
312
Personal suport a la docència
25
Personal administració serveis
44