Publicat el 7 de novembre de 2022

Comparteix a:

Enquesta d’inserció laboral a persones graduades 2023

Logo Aqu Catalunya Text Balu (1)
Campanya comunicativa d’inserció laboral 2023

Des del novembre de 2022 a l’abril de 2023.

L’AQU posa en marxa l’Enquesta d’Inserció laboral de les persones titulades d’estudis superiors per millorar els plans docents oferts.

Des del novembre de 2022 a l’abril de 2023, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) realitzarà una enquesta d’inserció laboral a gairebé 90.000 persones titulades en el sistema d’educació superior català, incloent alumni de l’ESMUC. L’objectiu és millorar els plans d’estudis superiors que s’ofereixen a Catalunya. Les persones participants, a més, entraran en el sorteig de tres iPhone d’última generació.

L’enquesta pretén conèixer aspectes com el grau de satisfacció de l’alumnat graduat en els estudis superiors que ha realitzat, la seva ocupació (temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, branques d’ocupació…) i la qualitat d’aquesta (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, estabilitat contractual…).

Les promocions objecte d’estudi són: l’estudiantat de grau que va finalitzar els estudis els anys 2019 i 2020, l’estudiantat de graus i màsters artístics, que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019,  l’estudiantat de màsters universitaris que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, i les persones que van defensar la tesi doctoral els anys 2018 i 2019.

Vídeo informatiu de l’AQU.

Altres enquestes d’inserció laboral de l’AQU als estudiants titulats

Aquesta és la 8ª edició de l’enquesta d’inserció laboral realitzada per l’AQU als estudiants titulats d’estudis superiors a Catalunya. Entre les set edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 130.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa. Els resultats anteriors mostren un alt volum de persones titulades que van trobar feina relacionada amb els seus estudis pocs anys després d’haver-los acabat.

Més informació