Publicat el 27 de juliol de 2023

Comparteix a:

Balanç positiu de l’any acadèmic del Campus de les Arts

Campus De Les Arts 1 1

Sessió dedicada a les escultures Baschet, celebrada a Fabra i Coats el 4 de maig del 2023.

El Campus de les Arts, on participa l’Escola Superior de Música de Catalunya, conclou el curs acadèmic amb un balanç positiu, havent desenvolupat una notable diversitat de propostes i trobades que han complementat la dedicació dels diferents grups de treball. Aquests grups s’han centrat en els cicles superiors de màster i doctorat, l’organització i interlocució, la formació del professorat i la recerca artística. El curs també s’ha distingit per la tramitació de la Llei d’Ensenyaments Artístics, que ha suscitat un debat obert entre els membres del Campus.


El grup de treball sobre màsters i doctorats ha impulsat un debat intern sobre la possibilitat de crear un doctorat propi delCampus de les Arts. Les sessions han comptat amb l’aportació d’experts diversos que han considerat com a prioritari la creació d’un doctorat interdisciplinari de recerca des de la pràctica, reforçat per les capacitats acadèmiques i administratives dels diversos centres del Campus. El grup ha tingut representants de 16 centres del Campus, amb 6 sessions al llarg de l’any.

El Campus també s’ha dedicat a elaborar un document de propostes per a l’AQU (Agència de Qualitat Universitària de Catalunya) destinat a millorar els criteris específics i necessaris que requereix l’avaluació i l’acreditació de la recerca en els ensenyaments artístics. Tanmateix, el grup ha mantingut una interlocució amb el CoNCA sobre el Fòrum de les Arts a l’Educació, organitzat pel mateix Consell de les Arts.

Un altre tema d’interès ha estat la diagnosis de la formació del professorat. Per encàrrec del CoNCA (Consell Nacional per a la Cultura i les Arts) s’ha elaborat un informe sobre la situació dels graduats i graduades que han cursat l’especialitat de Pedagogia en els diferents centres d’educació artística superior de Catalunya.

Educació artística

El Campus de les Arts és una plataforma que agrupa, des de principis de 2019 i sota la coordinació de la Universitat de Barcelona, els dinou centres d’educació artística universitària o superior de Catalunya. Aquests centres sumen actualment uns 8000 estudiants i ofereixen graus i postgraus en les disciplines de belles arts, disseny, música, teatre, dansa, cinema i conservació i restauració.

Els participants treballen conjuntament en la realització de projectes de recerca i formació de tercer cicle interdisciplinaris així com en la formació del professorat artístic. El Campus de les Arts també vol funcionar com un nucli de transferència de coneixement i com un espai de trobada entre els centres per tal de compartir informació, experiències i punts de vista i enfortir la seva interlocució amb les administracions i la resta del sector cultural de Catalunya.

Més informació:

Campus de les Arts
Nou impuls al Campus de les Arts (Universitat de Barcelona, 14-07-2022)