Pràctica d’orquestra 1, 2 i Pràctica d’orquestra per a percussió 1, 2


   Consulta el pla docent de l'assignatura Pràctica d’orquestra 1, 2 i Pràctica d’orquestra per a percussió 1, 2  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània