El negoci del flamenco i la seva comunicació


   Consulta el pla docent de l'assignatura El negoci del flamenco i la seva comunicació  

Tipus: Obligatòria (OB)

Departament: Jazz, Flamenco, Música Moderna i d'Arrel