Baile flamenco


   Consulta el pla docent de l'assignatura Baile flamenco  

Tipus: Obligatòria (OB)

Departament: Jazz, Flamenco, Música Moderna i d'Arrel