Publicat el 22 de novembre de 2021

Comparteix a:

20 anys del Premi Joan Guinjoan

El proper 1 de desembre s’acaba el termini per participar a la 20a edició del Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors.

Fins aleshores, els compositors i compositores menors de 35 anys poden optar al Premi enviant un màxim de dues obres inèdites, de factura contemporània i d’entre deu i quinze minuts de durada.

El Premi té una dotació de 3.000 € i inclou l’estrena de l’obra en un concert públic per una formació de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Joan Guinjoan

Joan Guinjoan, l’inspirador del Premi

El Premi Internacional Joan Guinjoan va néixer l’any 2002 per iniciativa del cap del Departament de Creació i Teoria Musical (aleshores Teoria i Composició), Eduard Resina.

La proposta de crear un premi amb el nom de Joan Guinjoan tenia com a objectiu bàsic donar suport a les noves generacions de compositors i establir un marc per a la creació de noves obres des del nostre país. Sempre (i això és rellevant), en la més àmplia diversitat de tendències, estils i formacions musicals.

Aliè al concepte d’escola, allò que definia Guinjoan era una actitud enormement vital i la més absoluta llibertat de pensament amb què abordava cada obra. Aquesta mateixa qualitat, la de compositor independent, original, obert i desvinculat de formes prefixades o escoles específiques de composició, coincidia amb l’ideal que l’Esmuc volia transmetre com a institució educativa des dels seus inicis.

L’afinitat amb el nostre projecte d’Escola va ser entesa i reconeguda per Guinjoan, qui sempre va valorar la gran tasca que al seu parer estava fent l’Esmuc en el camp de la composició contemporània del s. XXI i la quantitat de bons compositors i compositores que s’hi estaven formant. Després de la mort del mestre, i amb els anys que ja acumula d’història, el premi continua servint d’aparador per a la creació musical més incipient i projectant l’Esmuc arreu del món.