Matrícula

La matrícula del curs 2021-2022 es farà online segons el calendari publicat, a excepció de:

La modalitat a temps parcial - La matrícula serà online els dies 8 i 9 de juliol.

Els trasllats d'expedient - Es farà la matricula presencialment; la secretaria es posarà en contacte amb les persones que tinguin acceptat el trasllat per formalitzar la matrícula a inicis del mes de setembre.

 

Calendari

MATRÍCULA 2021 DATA HORA VIA

Reunió informativa 4rt/5è/6è

14 de juny 10 h-11 h Teams
Matrícula  5è/6è 15 de juny Inici 9 h Online
Matrícula  5è/6è 16 de juny Tancament 23:59 h Online
Matrícula  4rt 17 de juny Inici 9 h Online
Matrícula  4rt 18 de juny Tancament 23:59 h Online

Reunió informativa 3r

21 de juny 10 h-11 h Teams
Matrícula 3r 22 de juny Inici 9 h Online
Matrícula 3r 23 de juny Tancament 23:59 h Online

Reunió informativa 2n

28 de juny 9 h-10 h Teams
Matrícula 2n 28 de juny Inici 11:00 h Online
Matrícula 2n 29 de juny Tancament 23:59 h Online

Reunió informativa 1r

30 de juny 10 h-11 h Teams
Matrícula 1r 1 de juliol Inici 9 h Online
Matrícula 1r 2 de juliol Tancament 23:59 h Online

 

Per fer la matrícula hauràs d'accedir al programa de gestió CodexPro amb el teu usuari (DNI o passaport) i contrasenya. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.

Durant la matriculació disposaràs d'atenció telefònica entre les 09:00 i les 14:00 h. als números: 677260013 / 677260224 / 689581257.

 

 

 

 

Recorda que:

  • Cal tenir aprovat un mínim de 41 crèdits del curs anterior per matricular el curs següent.
  • Cal matricular obligatòriament sempre dos quadrimestres d'Instrument Principal, Instrument Secundari modalitat Cant, Seminari de Música Vocal, Composció Principal, Seminari de Composició, Direcció principal de cor, Direcció principal d'orquestra i Pràctiques de direcció,
  • Si procedeix enviar documentació (còpia del carnet de família nombrosa vigent, o del carnet de família monoparental, o altra documentació acreditativa de les exempcions vigents), adjunta-la en un correu electrònic a: bustia.documentaciomatricula@esmuc.cat
  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.
  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.
  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.
Si has de matricular el treball de fi de grau:
  • Cal que tinguis l'avantprojecte aprovat.
  • Has d'haver aprovat l'assignatura Metodologies de recerca, que es cursa a 3r.
  • Has de completar la matrícula amb el total de les assignatures del teu pla d'estudis i tots els crèdits optatius.
Canvi de grup

Les sol·licituds de canvi de grup d'assignatures ja matriculades es tramitarà únicament a través del formulari. El termini per sol·licitar canvi de grup finalitza el 17 de setembre. 

La sol·licitud de canvi de grup no significa que s’accepti automàticament.