Publicat el 19 d'octubre de 2023

Comparteix a:

Taula rodona sobre Musicologia i Recerca Artística, i presentació de la Societat Catalana de Musicologia (SCMus)

Musicologia i Recerca Artística: diàleg metodològic, paradigmes i propostes

L’ESMUC acull la presentació de la nova junta de la Societat Catalana de Musicologia (SCMus). L’acte se celebrarà amb la taula rodona Musicologia i Recerca Artística; diàleg metodològic, paradigmes i propostes, que ha estat organitzada conjuntament amb el Departament d’Estudis Culturals i Musicals de l’ESMUC. Aquesta activitat tindrà lloc a les 17:30 h del divendres 10 de novembre, a l’Aula 348.

  • Divendres 10 de novembre

  • 17:30 h – 19:30 h

  • A348 (ESMUC)


Musicologia i Recerca Artística: diàleg metodològic, paradigmes i propostes

La perspectiva de la recerca artística en música no ha deixat d’emergir com a paradigma metodològic en els espais d’educació superior des de finals de la dècada dels noranta. Més enllà del debat aferrissat que ha acompanyat aquesta tendència des del primer moment, la realitat és que la recerca artística en el marc europeu es reconeix, s’incentiva i es potencia des de moltes institucions educatives de tot el continent. Mostra d’això són recents publicacions com la de Huber et al. (2021).

Aquest enfocament reivindica, en certa manera, el paper de l’intèrpret com a agent actiu en la construcció de propostes creatives, desmitificant-les i despullant-les de la seva essencialització, i atorgant als processos de pressa de decisions tècniques i estilístiques una consciència plena en el marc de l’aportació de coneixement. En definitiva, es reconeix que el procés de construcció d’una proposta artística pot ser informat, conscient i escrupolós, i que això obre camins per desenvolupar marcs teòrics adequats i metodologies rigoroses que afavoreixin la comparació entre investigacions resultants.

Aquesta taula de debat convida a reflexionar sobre la convivència i coexistència entre l’enfocament metodològic propi de la recerca artística i el de disciplines com la musicologia, de perfil sòcio-humanístic, en els centres d’educació superior del nostre entorn més proper. En concret, la taula planteja explorar les respostes a preguntes com: Quins punts d’encontre o oposició observem entre ambdues mirades? Quines problemàtiques i quins avantatges se’n poden derivar? Com la perspectiva de la recerca artística pot enriquir la de la disciplina musicològica i viceversa?

Participants i moderadors

Participants
Emili Ros-Fàbregas (IMF-CSIC, musicòleg, President de la SCMus)
Úrsula San Cristóbal (ESMUC, artista i professora del Departament d’Estudis Culturals i Musicals)
Helena Martín-Nieva (professora, Universidad de La Rioja, Vicepresidenta de la SCMus)
Fèlix Pastor (ESMUC, professor del Departament de Creació i Teoria Musical)

Coordinació i moderació
Sara Revilla Gútiez (ESMUC, etnomusicòloga, Departament d’Estudis Culturals i Musicals)
Marc Heilbron (ESMUC, musicòleg, cap del Departament d’Estudis Culturals i Musicals)


Accés lliure amb aforament limitat a la capacitat de la sala.