Recàrrega en línia

2 – Introduir les credencials per accedir a la plataforma

3 – Un cop dins la plataforma, anar a la pestanya “Resum”

4 – Seleccionar el saldo que es vol recarregar

Carregar Saldo3

5 – Marcar la casella de verificació de les polítiques

6 – Clicar sobre el botó “Agregar Saldo”

7 – Ens redirigeix a la plataforma de pagament. Introduir les dades que es demanen en la pantalla i clicar “Pagar”