Publicat el 6 de juliol de 2023

Comparteix a:

Proves d'accés 2023

Proves d’accés al Grau en ensenyaments artístics superiors de música

Convocatòria de setembre

L’Escola Superior de Música de Catalunya convoca noves proves d’accés per algunes modalitats interpretatives del grau en ensenyaments artístics superiors de Música. Les proves tindran lloc a principis del mes de setembre 2023, i cal fer les inscripcions entre el 10 i el 26 de juliol.

Especialitats i modalitats que s’ofereixen
EspecialitatsPlacesModalitats
Interpretació
Música clàssica i contemporània3Instruments orquestrals: contrabaix, trompeta, tuba.
Cobla1Fiscorn
Flamenco1Cante flamenco
Música antiga2Violoncel històric, violí històric, flauta de bec, flauta travessera històrica, oboè històric, instruments històrics de broquet (corneta i sacabutx), corda polsada, clavicèmbal.
Jazz2Contrabaix, trombo.
Música Moderna1Trombó

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats/es accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes. Tanmateix, en aquelles modalitats amb una sola plaça convocada es prioritzarà l’alumnat que no estigui en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música

Les persones que ja estiguin en possessió d’un Grau de música en l’especialitat d’Interpretació i vulguin accedir a una nova modalitat d’Interpretació han de tenir en compte que no podran obtenir un segon títol d’Interpretació, ja que en aquests no hi consta la modalitat instrumental. En el cas que es cursin igualment els estudis l’escola podrà certificar els estudis realitzats. 

Marc normatiu

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2023-2024 està regulada per:

 • RESOLUCIÓ EDU/263, de 31 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2023-2024. (DOGC núm. 8850, 8.2.2023)

 • RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, del 29 de juny, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 8452, 07.07.2021)

Documentació, publicacions, reclamacions i terminis

Tota la documentació s’enviarà en format PDF adjunt i exclusivament al correu electrònic  bustia.documentacioproves@esmuc.cat

No es donarà per rebuda qualsevol documentació enviada a un altre correu electrònic.

Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a la web de l’Escola.

Documentació a presentar i publicacionsData inici /
Publicació
Termini
Inscripció10 juliol26 juliol (14:00 h)
Pagament de la inscripció10 juliol26 juliol (23:59 h)
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ Passaport10 juliol26 juliol (14:00 h)
Lliurament de la còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau)10 juliol26 juliol (14:00 h)
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1)10 juliol26 juliol (14:00 h)
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació10 juliol26 juliol (14:00 h)
Excepcionalment el dia de la matrícula
Publicació d’exclusió per falta de pagament27 juliol
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés28 juliol
Inici de les proves de la part A (abreujada i completa)

Música Clàssica i Contemporània, cobla i Música Antiga: Matí
Jazz - MM i Flamenco: Tarda
1 setembre
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part A5 setembre
Revisió de qualificacions Part A5 setembre7 setembre
Publicació dels resultats definitius Part A7 setembre a partir de les 15:00 h
Inici de les proves de la part B8 setembre (matí)
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés Part B8 setembre a partir
de les 15:00 h
Revisió de qualificacions Part B8 setembre13 setembre (23:59 h)
Publicació dels resultats definitius Part B14 setembre
Matrícula de 1r curs (online)15 setembre

(1) El títol de grau professional s’ha d’acreditar mitjançant el títol, resguard del títol o excepcionalment amb una certificació per part dels conservatoris on s’indiqui la finalització dels estudis amb l’instrument cursat i que es pot iniciar la tramitació del títol. El certificat de notes no és vàlid.

(2) El requisit acadèmic (títol de batxillerat) s’ha d’acreditar mitjançant la còpia del títol o resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. Excepcionalment, el Departament d’Educació accepta com a requisit acadèmic tenir aprovada la prova d’accés a un cicle superior; en aquest cas s’ha de lliurar la certificació corresponent.

(3) Les persones que hagin obtingut plaça i que vulguin reconèixer crèdits per estudis superiors ja cursats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran d’enviar l’expedient acadèmic en format PDF adjunt per correu electrònic indicant en l’assumpte RECONEIXEMENTS a: bustia.provesacces@esmuc.cat

Realització de les proves
 • Les proves es realitzaran de forma presencial amb aplicació de totes les mesures de seguretat sanitària. 

 • Per a la realització dels exercicis de la Part A abreujada i completa és imprescindible utilitzar un dispositiu amb connexió wi-fi (mòbil, tauleta, portàtil) amb la bateria completament carregada (si pot ser, porta una bateria externa carregada) i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.

 • Tothom ha de portar el seu instrument.

Dades Inscripció Pda

Els horaris es publiquen pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament.

 • Un cop acabats els exercicis caldrà abandonar l’escola.

Inscripció

La inscripció estarà activa fins el 26 de juliol a les 14h.

Taxa d’inscripció: 80 €.

El pagament resultant s’ha d’efectuar dins del termini establert. No fer-ho comporta l’exclusió del procés d’admissió.

No es tindrà dret a la devolució de l’import de les taxes d’inscripció a les proves.

És important imprimir el formulari de sol·licitud d’inscripció un cop s’hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

Candidats exclosos

Ha quedat exclòs per no efectuar el pagament en el termini establert:

 • INSCRIPCIÓ: 5

 • DNI ***8929***

 • INICIALS: I.S.B

Candidats admesos a les proves d’accés
 • INSCRIPCIÓ: 1

 • DNI ***0251**

 • INICIALS: L.M.S

 • INSCRIPCIÓ: 2

 • DNI ***3756**

 • INICIALS: C.O.R

 • INSCRIPCIÓ: 3

 • DNI ***5165**

 • INICIALS: D,Q,G,

 • INSCRIPCIÓ: 4

 • DNI ***4930**

 • INICIALS: J.M.S.

 • INSCRIPCIÓ: 6

 • DNI ***6260**

 • INICIALS: P.M.M.

 • INSCRIPCIÓ: 7

 • DNI ***4635**

 • INICIALS: D.G.C.

 • INSCRIPCIÓ: 8

 • DNI ***1289**

 • INICIALS: O.B.G.

 • INSCRIPCIÓ: 9

 • DNI ***3016**

 • INICIALS: M.L.C.

 • INSCRIPCIÓ: 10

 • DNI ***9060**

 • INICIALS: F.G.M.

 • INSCRIPCIÓ: 11

 • DNI ***8526**

 • INICIALS: H.M.B.

Resultats de la part A

 • INSCRIPCIÓ: 1

 • DNI ***0251**

 • INICIALS: L.M.S

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 2

 • DNI ***3756**

 • INICIALS: C.O.R

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 3

 • DNI ***5165**

 • INICIALS: D,Q,G,

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 4

 • DNI ***4930**

 • INICIALS: J.M.S.

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 6

 • DNI ***6260**

 • INICIALS: P.M.M.

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 7

 • DNI ***4635**

 • INICIALS: D.G.C.

 • NO APTE

 • INSCRIPCIÓ: 8

 • DNI ***1289**

 • INICIALS: O.B.G.

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 9

 • DNI ***3016**

 • INICIALS: M.L.C.

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 10

 • DNI ***9060**

 • INICIALS: F.G.M.

 • APTE

 • INSCRIPCIÓ: 11

 • DNI ***8526**

 • INICIALS: H.M.B.

 • APTE

Resultats de la selecció d’aspirants de les proves d’accés

Consultes i atenció telefònica
 • Consultes sobre les proves d’accés per correu electrònic exclusivament a través de: bustia.provesacces@esmuc.cat

 • Atenció telefònica: 933523011 de dilluns a divendres, de les 9h a les 14h

Consulta periòdicament aquesta secció per possibles canvis o actualitzacions.