Vera Martínez Mehner

Departament de Música Clàssica i Contemporània

vmartinez1@esmuc.cat

Cambra
Violí

Martínez Mehner Vera

Formació

Va estudiar a la “Escuela Superior de Música Reina Sofía” amb els professors Serguei Fatkouline i Zakhar Bron, amb qui va acabar els seus estudis superiors a la Hochschule für Musik de Colònia.

Al mateix temps va aconseguir el títol de postgraduat a Alemanya ja com a membre del Quartet Casals amb el Quartet Alban Berg

Trajectòria

Ha fet col·laboracions amb la “Deutsche Kammerphilarmonie Bremen” i ha tocat en concerts de música de cambra amb artistes internacionalment reconeguts. Amb el seu germà, Claudio Martínez Mehner, fa recitals de violí-piano i com a membre del grup Funktion fa regularment concerts de música contemporània.

És membre fundadora del Quartet Casals, amb el qual toca concerts a les millors sales d´Europa, Nord Amèrica, Amèrica llatina i Japó. Amb el quartet ha fet més d’una desena de gravacions per al segell Harmonia Mundi.

Docència

En l´actualitat, és professora de violí i música de cambra a l´Escola Superior de Música de Catalunya, i també és convidada a fer classes magistrals a Europa i els Estats Units i a formar part de jurats en Concursos Internacionals de Música de Cambra.