Galdric Santana

Departament de Jazz, Flamenco, Música Moderna i d'Arrel

gsantana@esmuc.cat

Cornamusa

Santana Galdric

Arquitecte, músic i constructor d’instruments musicals.

Formació

Doctor Arquitecte, doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents, amb la tesi: “Les campanes del registre exterior de carilló, del gran orgue dissenyat per Gaudí per al temple de la Sagrada Família”. La seva tesi ha estat desenvolupada des de la recerca multi-disciplinar o transversal, abastant des de la geometria projectiva, la geometria algebraica, l’organologia musical, l’acústica física i musical, la història de l’arquitectura i la musicologia.

Recerca

Fundador i director dels Ministrers de la Ciutat de Barcelona, formació de música tradicional històrica.

També ha efectuat un treball exhaustiu de recerca i documentació sobre les “Tenebres de campanar” de Catalunya, per a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC). També ha fet la restauració i reproducció de “tenebres de campanar” històriques de Sta. Maria de Cervera (s. XVII) i de St. Pere Apòstol de Torredembarra (1900); i ha documentat i demostrat l’autoria de Gaudí en el disseny de la “Matraca” del campanar de l’església de la Colònia Güell. Ha efectuat diversos treballs gràfics i multimèdia per a l’Arxiu i documentació del temple de la Sagrada Família i la restauració i conservació de la campana Bernabé de la Sagrada Família, i de les campanes històriques per al “Parsifal” de l’Orfeó Català. És membre del grup de recerca Arquitectura: Representació i Modelatge (AR&M) (2014 SGR 792 GRC), del grup d’interès de l’ICE GILDA – Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l’Arquitectura (UPC), i del grup de recerca Bellesguard-Gaudí.

Trajectòria

Ha participat en diversos treballs discogràfics, en diferents àmbits estètics, com a intèrpret de cornamusa, xirimies i baixonet. En l’àmbit de la construcció d’instruments ha prototipat una campana amb sobretons consonants per a ús harmònic en un carilló, i construeix cornamuses catalanes històriques (segles XVIII - XIX), una xirimia tible, i ha efectuat el disseny, prototipat i construcció d’un flabiol seriat per a ús en les escoles de primària i grau mig de música, amb més de 8000 usuaris i més de 60 escoles fent-ne ús, aplicant el projecte pedagògic “el Flabiol a l’Escola”.

Docència

Ha estat professor titular de cornamusa de l’esmuc des de l’any 2004.

També és professor de Geometria Descriptiva (Architectural Geometry), Dibuix i Representació Arquitectònica, a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona TECH).