David Bonet

Departament de Música Clàssica i Contemporània

dbonet@esmuc.cat

Cambra
Trompa
Trompa natural

Bonet David

Formació

Nascut a Cullera el 1976, inicia els seus estudis musicals a Valencia, amb Eduardo Bravo i José Rosell. Finalitza amb les màximes calificacions, i aconsegueix diversos premis final de Grau.

Cursa estudis a la Hockschüle für Musik de Colonia, amb Eric Pincel, i també amb nombrosos i prestigiosos professors com Eric Tewilliger, Ab Köster, Wolfgang Gaag, Martín Hacklemann, Bruno Schnaider, Daniel Bourgue i d’altres.

Trajectòria

En 1996 entra a formar part a l’Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya, i en aquesta ciutat desenvolupa en la actualitat la seva activitat professional.

Desenvolupa una intensa activitat en la música de cambra, fent recitals en diversos cicles com el de “Solistes de l’OBC”, cicle de concerts de l’Auditori Pau Casals, i en cicles d’auditoris de tota Catalunya.

Docència

Es professor a l’Escola Superior de Música de Catalunya i als conservatoris de Sabadell i Cervera. Els anys 2007 i 2008 ha estat convidat per l’Orquestra Filharmònica de Berlín per realitzar les proves de acccés d’aquestà formació.

Ha estat professor a cursos com el festival de música de Sabiñánigo, el de Cervera o el curs de música de Luarca.