Publicat el 24 d'octubre de 2022

Comparteix a:

Posa’t al dia amb les Revistes de l’ESMUC 

Revistes

Cada mes als expositors de novetats de la Biblioteca us trobeu quatre seccions: llibres, partitures, documents audiovisuals i sonors i revistes. 

Tots els estudiants haureu de fer, tard d’hora, algun treball de recerca o senzillament, necessitareu documentar-vos sobre algun tema en concret i, potser, no sabeu de quina manera començar. 

La metodologia més efectiva és començar esbrinant en quin punt es troba la recerca sobre el tema en qüestió. En una segona fase es pot aprofundir i donar perspectiva històrica analitzant l’evolució dels estudis entorn l’objecte d’estudi. 

La pregunta és, com fem per saber què s’està fent, què s’ha fet més recentment i què diuen els especialistes sobre allò que volem investigar? La resposta és bastant evident: caldrà consultar les fonts actuals i intentar trobar les primeres respostes.  

Com ho fem? Les publicacions periòdiques tenen el propòsit de proporcionar informació actualitzada sobre diferents àrees de coneixement. A la Biblioteca trobareu revistes de caire divulgatiu quina principal finalitat és informar-nos sobre l’activitat, la producció i la gestió musical i trobem publicacions científiques que, amb nivells variables d’especialització, reuneixen una selecció d’articles que han hagut de superar una sèrie d’instàncies d’avaluació i esdevenen la font principal de coneixement actualitzat per a tot aquell que vulgui endinsar-se en una determinada temàtica. 

La periodicitat de les publicacions periòdiques i revistes més divulgatives és variable. Us podeu trobar revistes mensuals, bimestrals, trimestrals, semestrals, anuals i, fins i tot, biennals.  

A la Biblioteca-CRAI ESMUC trobareu, a l’expositor de novetats, els números més recents d’algunes de les revistes que tenim subscrites. A banda de les publicacions en paper, també disposeu d’accés a nombroses publicacions periòdiques en format digital d’accés directe i també a bases de dades factuals o de contingut (bases de dades que no només proporcionen referències bibliogràfiques, sinó també l’accés al document en format íntegre). 

Us convidem a fer-ne ús de totes aquestes eines al vostre treball  i que, sempre que tingueu dubtes i comentaris us adreceu a l’equip de Biblioteca que us escoltarem i donarem el suport que necessiteu.