Publicat el 8 de juliol de 2024

Comparteix a:

Inscripció oberta als cursos de Formació Continuada 2024-2025

Formació Continuada

Formació continuada a l’ESMUC.

Del 8 al 21 de juliol és oberta la inscripció als cursos de Formació Continuada 2024-2025. Aquests cursos estan pensats per a persones que no s’adapten al perfil d’estudiant de grau, o bé que ja l’han superat i volen millorar algun aspecte relacionat amb la seva professionalització com a intèrpret, o com a professionals de la direcció i la composició. La inscripció es fa en línia.

  • Inscripció del 8 al 21 de juliol de 2024.


L’oferta de cursos de formació continuada de l’ESMUC per al pròxim curs se centra en els àmbits de Composició, Direcció, Instruments de la música antiga i Cant històric, Instruments de la música clàssica i contemporània, la cobla, la música tradicional i el flamenco. També en els Instruments de jazz i de la música moderna.

Per accedir a aquests cursos, les interessades i els interessats han d’acreditar una formació musical mínima equivalent a un grau mitjà. En alguns casos, hauran de tenir també formació i experiència prèvia en aquell camp concret, o demostrar el seu nivell interpretatiu mitjançant un enregistrament de vídeo. El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

Les classes s’imparteixen de manera individualitzada, amb la periodicitat i horari que acordin l’alumnat i el professorat, i d’acord amb la disponibilitat d’aules al centre. Alguns cursos es poden complementar amb un projecte interpretatiu o relacionat amb l’instrument, si és el cas.

Titulació de la Formació continuada

En finalitzar el curs de formació continuada, les persones inscrites obtenen un diploma acreditatiu d’assistència i aprofitament on s’indica el professorat que l’ha impartit, el nombre d’hores lectives i, si és el cas, també l’instrument amb què s’ha cursat aquesta formació.

Més informació