Publicat el 4 d'abril de 2024

Comparteix a:

Inscripció oberta a les proves d’accés de l’ESMUC del curs 2024-2025

Simulacre Proves Acces Esmuc 2024 1 1 1

Imatge del simulacre de les proves d’accés d’aquest curs.

Fins al dimarts 16 d’abril està actiu el termini d’inscripció de les proves d’accés del Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música per al curs 2024-2025. Enguany, els exercicis de la Part A es faran del 17 al 19 de maig, i els exercicis de la Part B es faran del 5 al 13 de juny. La taxa d’inscripció és de 80 euros. Per realitzar consultes sobre les proves d’accés, s’ha habilitat un correu electrònic i també s’ofereix atenció telefònica, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14 h, en el telèfon 933523011.  

El Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música és un estudi homologat dins del marc educatiu i de qualitat de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES).

  • Inscripció fins al dimarts 16 d’abril

  • A les 14:00 hores


L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Enguany s’ofereixen un total de 165 places repartides entre les 13 especialitats que atorga l’ESMUC. Els candidats accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes. Així mateix, en aquelles modalitats en les quals es convoca una sola plaça es prioritzarà als candidats/es que no estiguin en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música. La informació de les proves d’accés pot consultar-se en aquest apartat de la web.

Tota la informació relativa a les proves d’accés es publicarà a l’apartat específic del web de l’escola. La Secretaria acadèmica no informarà individualment dels detalls de dates i horaris que es puguin consultar al web.

Places disponibles de cada especialitat
Més informació

Proves d’accés