Serveis de personal extern i intern

Taxes i preus de serveis

Preu/TaxaDescripció
Import
Període
Manteniment instal·lacions
Personal de guàrdia per a grans esdeveniments
 

Serveis auxiliars
Quan calgui una rebuda i comiat de l'organització o horaris fora de l'obertura del centre
 
Recepció (auxiliar)
Quan calgui un reforç a recepció per acreditacions
 
Tècnic audiovisuals
Quan calgui activar algun servei audiovisual
28,22 €
Hora
Tècnic parc instruments
Quan calgui activar algun servei del parc d'instruments
28,22 €
Hora
Tècnic producció
Quan calgui un reforç de coordinació a nivell de producció
28,22 €
Hora
Tècnic informàtic
Quan calgui activar algun servei informàtic
28,22 €
Hora
Coordinació
Altres funcions de coordinació
28,22 €
Hora
Seguretat
Personal de seguretat extra
21,44
Hora
Neteja en horari de dia i laborables (de 6:00 a 22:00)
Per a activitats de més de 100 persones
 

Neteja en horari de dia i diumenges i festius (de 6:00 a 22:00)
Per a activitats de més de 100 persones
 
Neteja en horari de nit i laborables (de 22:00 a 6:00)
Per a activitats de més de 100 persones
 
Neteja en horari de nit i diumenges i festius (de 22:00 a 6:00)
Per a activitats de més de 100 persones