Packs de serveis, espais i equipaments

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa
DescripcióImport
Període
EXTERNS
Cabina amb piano vertical
 
15,00 €
Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical
 
50,00 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical
 
675,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical
 
450,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua
 
100,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua
 
75,00 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua
 
800,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua
 
575,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran
 
575,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu
 
80,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano
 
80,00 €
Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua
Inclou tècnic i equipament
900,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua
Inclou tècnic i equipament
700,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue
Inclou tècnic i equipament
700,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Conferència / Sonorització
Suport conferències (microfonia + projecció + tècnic de so), Inclou tècnic i equipament
750,00 €
1/2 jornada de 4 hores
ALUMNI
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua
 
7,50 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu
 
8,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano
 
8,00 €
Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
170,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
140,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue
Equipament i tècnic inclòs
140,00 €
1/2 jornada de 4 hores
GRUPS VINCULATS
Cabina amb piano vertical
 
3,00 €
Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical
 
10,00 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical
 
135,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical
 
90,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua
 
20,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua
 
15,00 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua
 
160,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua
 
115,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran
 
115,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu
 
20,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano
 
20,00 €
Hora
Enregistrament Sala Orquestra amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
210,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
170,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue
Equipament i tècnic inclòs
170,00 €
1/2 jornada de 4 hores
GRUPS RESIDENTS
Cabina amb piano vertical
 
7,50 €
Hora
Aula d'estudi individual amb piano vertical
 
25,00 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano vertical
 
337,50 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano vertical
 
225,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 54 m2 amb piano de cua
 
50,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb piano de cua
 
37,50 €
Hora
Aula d'orquestra amb piano gran cua
 
400,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de cor amb piano gran cua
 
287,50 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de l'orgue amb orgue gran
 
287,50 €
1/2 jornada de 4 hores
Aula de conjunt 25 m2 per la música antiga amb clavicèmbal i orgue positiu
 
40,00 €
Hora
Aula de conjunt 25 m2 amb fortepiano
 
40,00 €
Hora
Enregistrament Sala orquestra amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
450,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament Aula cor amb gran cua
Equipament i tècnic inclòs
350,00 €
1/2 jornada de 4 hores
Enregistrament amb orgue
Equipament i tècnic inclòs
350,00 €

1/2 jornada de 4 hores