Lloguer d’instruments

Taxes i preus de serveis

Preu/TaxaDescripció
Import
Període
EXTERNS
Cessió interna (altres instruments fora del pack)
Lloguer d'una selecció d'instruments dins el recinte de l'Escola
1% del valor instrument
1 dia
Cessió externa
Lloguer d'una selecció d'instruments fora del recinte de l'Escola
2% del valor instrument
1 dia
ESTUDIANTS
Préstec intern
Servei de préstec d'una selecció d'instruments no resident a les aules dins el recinte de l'Escola
0,00 €
1 dia
Préstec extern
Servei de préstec d'una selecció d'instruments no residents a les aules fora del recinte de l'Escola
0,50€
1 dia
ALUMNI
Préstec extern per Alumni (Músic d'acollida d'un instrument)
Es presta un instrument que per manteniment cal que es toqui
5€ + Fiança 200 €
1 dia
Préstec intern per Alumni
Préstec d'instruments del préstec intern a dins a l'Escola associats a una reserva d'espai
0,00
1 dia
Cessió aules específiques i restringides
Cessió d'aules restringides o específiques amb equipament especialitzat
0,00
1 dia
GRUPS RESIDENTS
Cessió externa
Instruments del préstec extern
0,4% del valor de l'instrument
 
Cessió interna (altres instruments fora del parc)
Altres instruments
0,2% del valor de l'instrument
 
GRUPS VINCULATS
Cessió externa
Cessió d'una selecció d'instruments fora del recinte de l'Escola per als projectes dels grups vinculats
0,2% del valor de l'instrument
 
Cessió interna (altres instruments fora del parc)
Cessió d'una selecció d'instruments dins del recinte de l'Escola per als projectes dels grups vinculats
0,00 
1 dia