Comunicació

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa
Descripció
Import
Període/Quantitat
ALUMNI
Elements de comunicació
Dossier de premsa
200,00 €
1
Elements de comunicació
Nota de premsa: redacció, tramesa, gestió i balanç amb recull, segons criteris tècnics ESMUC
350,00 €
1
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: disseny
25,00 €
Hora
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: impressió
 
1
GRUPS VINCULATS
Elements de comunicació
Dossier de premsa
200,00 €
1
Elements de comunicació
Nota de premsa: redacció, tramesa, gestió i balanç amb recull, segons criteris tècnics ESMUC
350,00 €
1
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: disseny
25,00 €
Hora
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: impressió
 
1
GRUPS RESIDENTS
Elements de comunicació
Dossier de premsa
200,00 €
1
Elements de comunicació
Nota de premsa: redacció, tramesa, gestió i balanç amb recull, segons criteris tècnics ESMUC
350,00 €
1
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: disseny
25,00 €
Hora
Elements de comunicació
Materials de difusió impresos: impressió
 
1
EXTERNS
Filmació
Espots publicitaris primer dia
500,00 €
1/2 jornada de 4 h
Filmació
Espots publicitaris dies posteriors
250,00 €
1/2 jornada de 4 h
Filmació
Reportatges fotogràfics
500,00 €
1 jornada de 8 h
Filmació
Reportatges fotogràfics
300,00 €
1/2 jornada de 4 h
Realització
Campanyes publicitat/màrqueting
700,00 €
1 jornada de 8 h
Realització
Campanyes publicitat/màrqueting
500,00 €
1/2 jornada de 4 h