Biblioteca

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa
Descripció
Import
Període/Quantitat
EXTERNS
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països
8,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles
8,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països
8,00 €
 
Cessió externa
Préstec d'una selecció de documents fora del recinte de l'escola
Cost de l'assegurança + dipòsit no retornable equivalent a un 5% del valor del document
Per setmana
PERSONES EXTERNES QUE PUGUIN ACREDITAR UNA VINCULACIÓ AMB LA MÚSICA
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles
8,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Carnet Biblioteca
Carnet d'usuari extern (personal d'entitats amb conveni vigent i donants de fons)
0,00 €
 
Carnet Biblioteca
Carnet d'usuari extern (usuaris que puguin acreditar una vinculació amb la música, inclosos centres ACEM i conservatoris)
5,00 €
 
Carnet Biblioteca
Reposició per pèrdua del carnet
2,00 €
 
ESMUC (ESTUDIANTS, PROFESSORS I PAS)
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles
8,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
ALUMNI
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
1
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles
8€
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Carnet Biblioteca
Carnet d'usuari extern
0,00 €
 
Carnet Biblioteca
Reposició per pèrdua del carnet
2,00 €
 
GRUPS VINCULATS
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles
8€
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Carnet Biblioteca
Carnet d'usuari extern
0,00 €
 
Carnet Biblioteca
Reposició per pèrdua del carnet
2,00 €
 
GRUPS RESIDENTS
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
Pàgina
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles
5,00 €
Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari
Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI
0,00 €
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles
8€
 
Préstec interbibliotecari
Préstec de documents de fons procedents d'altres països
Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca
 
Carnet Biblioteca
Carnet d'usuari extern
0,00 €
 
Carnet Biblioteca
Reposició per pèrdua del carnet
2,00 €