Publicat el 5 de juliol de 2024

Comparteix a:

Convocatòria de Proves d’accés del curs 2024-2025 al setembre

Proves Acces Setembre ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya convocarà proves d’accés al setembre per al grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música del curs 2024-2025. Les proves tindran lloc el 2 de setembre (Part A) i el dia 6 (Part B). El termini d’inscripció és del 10 al 25 de juliol, ambdós inclosos.

Les places disponibles pertanyen a les següents especialitats:

– Interpretació: Música Clàssica i Contemporània, Música d’Arrel, Cobla, Flamenco, Música Antiga.
– Interpretació Vent metall a les Terres de l’Ebre.
– Producció i gestió.

Proves d’accés

Per accedir al Grau en ensenyaments artístics superiors de música cal superar unes proves d’accés específiques que es convoquen anualment. Les bases d’aquestes proves estan regulades per les Resolucions EDU/2054/2021, de 29 de junyannex EDU/78/2022, de 20 de gener.

A l’efecte d’admissió, per accedir als ensenyaments artístics superiors de música cal complir el requisit acadèmic del Batxillerat i superar la prova específica d’accés corresponent.

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats/es accediran a les especialitats sol·licitades per ordre descendent de les qualificacions obtingudes. Tanmateix, en aquelles modalitats amb una sola plaça convocada es prioritzarà l’alumnat que no estigui en possessió d’un Grau en ensenyaments artístics superiors de música.

Més informació
Consultes