Sistema musical del flamenco


   Consulta el pla docent de l'assignatura Sistema musical del flamenco  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània