Repertori instrumental específic, percussió


No existeix el pla docent d’aquesta assignatura

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània