Pràctiques internes de Producció i gestió III


Aquesta assignatura no té pla docent.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània