Pràctiques internes de Producció i gestió I


Aquesta assignatura no té pla docent.