Practicum de Producció i gestió II


   Consulta el pla docent de l'assignatura Practicum de Producció i gestió II  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània