Improvisació i acompanyament III, mon. i harm.


No existeix el pla docent d’aquesta assignatura.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània