Improvisació i acompanyament del jazz


No existeix el pla docent d’aquesta assignatura