Improvisació i acompanyament de la MM II


No existeix el pla docent de l’assignatura.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània