Improvisació i acompanyament de la MM II


No existeix el pla docent de l’assignatura.