Improvisació i acompanyament de jazz III


Aquesta assignatura no té pla docent.