Formació vocal aplicada I


Aquesta assignatura no té pla docent.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Impartició: 1r Q

Departamet: Música Clàssica i Contemporània