Formació corporal i comunicació II (cant)


No existeix el pla docent de l’assignatura.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània